Certifikáty

Certifikát o úspěšném ukončení školení normy ČSN 73 0895